Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed
  • L - V 08:00 - 16:00

Adresa

Str. Principala,
Loc Trifești, Jud. Neamț

E-mail

trifesti@nt.e-adm.ro

MONITORUL LOCAL AL COMUNEI TRIFESTI

Image

HCL Trifesti pe anul 2017

HCL TRIFESTI PE LUNA IANUARIE 2017

Nr. crt.

HCL Trifesti luna ian2017

Vizualizare

1

HCL 1/12.01.2017 privind stabilirea unor drepturi acordate personalului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 2/12.01.2017 privind aprobarea inceperii procedurilor pentru proiectul Renovare, modernizare si dotare Camin cultural din satul Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 3/12.01.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1500 mp aflat in proprietatea privata a comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/12.01.2017 privind trecerea in proprietatea privata a suprafetei de 862 mp teren aferent casei de locuit a lui Tarniceriu Lucica din comuna Trifesti, sat Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 5/20.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "REABILITARE SCOALA PRIMARA COMUNA TRIFESTI- CORP A, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

6

HCL 6/20.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Reabilitare scoala primara comuna Trifesti - corp B, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 7/20.01.2017 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice a proiectului " Modernizare drumuri de interes local in comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 8/20.01.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local in comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL 9/20.01.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Infiintare sistem de alimentare cu apa, in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judelul Neamt si Infiintare sistem de canalizare ape uzate in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judelul Neamt"

Vizualizeaza

10

HCL 10/20.01.2017 privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitie "Infiintare sistem de alimentare cu apa, in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judelul Neamt si Infiintare sistem de canalizare ape uzate in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judelul Neamt"

Vizualizeaza

11

HCL 11/20.01.2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui imobil situat in intravilanul comunei Trifesti, sat Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza