MONITORUL LOCAL AL COMUNEI TRIFESTI

Image

HCL Trifesti pe anul 2015

HCL TRIFESTI PE LUNA IANUARIE 2015

Nr.crt

HCL Trifesti luna

ianuarie 2015

Vizualizare

1

HCL 1/29.01.2015 privind aprobarea retelei scolare la nivelul unitatilor de invatamant din comuna Trifesti, pentru anul Scolar 2015 - 2016

Vizualizeaza

2

HCL 2/29.01.2015 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru investitia lucrarilor de alimentare cu apa si canal in satul Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 3/29.01.2015 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru investitia Modernizare drum comunal in comuna Trifesti, sat Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/29.01.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza