PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA PROPUSE PENTRU SEDINTA DIN 25.02.2021

Image
Comuna Trifesti inițiază în conformitate cu Legea nr. 52/2003, procedura de consultare publică, privind proiectele de hotare ce urmeaza a fi supuse votului in sedinta din data de 25.02.2021

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse  la sediul primariei, pe adresa de mail: trifesti@nt.e-adm.ro sau la nr. de fax:0233.745547
Invitatie la sedinta de Consiliu local din data 25.02.2021, ora 16.00
Proiecte de hotarari propuse pentru sedinta din data de 25.02.2021 aflate in dezbatere publica
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării  investiției ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA TRIFEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”  - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA TRIFEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării investiției ”EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA TRIFEȘTI, SAT TRIFEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinațării obiectivului de investiției                        ”EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA TRIFEȘTI, SAT TRIFEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” - vizualizeaza

Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea  HCL   nr. 86 din 28.12.2017 privind atribuirea și încheierea contractului Delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ – teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  suprafeței de  941 m.p. teren aferent casei de locuit  proprietate  a  lui  BORTĂ ION - PAUL, teren situat în intravilanul satului Trifești, comuna Trifești, județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de  hotărâre privind aprobarea vânzării  suprafeței de  879 m.p. teren aferent casei de locuit  proprietate  a  lui  DUMINICĂ PETRU - EMIL, teren situat în intravilanul satului Trifești, comuna Trifești, județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  suprafeței de  885 m.p. teren aferent casei de locuit  proprietate  a  lui  VASILICĂ  CIPRIAN – OVIDIU și VASILICĂ         MARIA - MAGDALENA teren situat în intravilanul satului Trifești, comuna Trifești, județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind concesionarea  suprafeței de 416 m.p. teren aferent constucțiilor  proprietate a lui RUSU RODICA  din satul Trifești, comuna Trifești, județul Neamț - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat a  unor suprafețe de teren - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract  de prestări servicii - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind procedura de desfășurare a ședințelor consiliului local al comunei Trifești, județul Neamț, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren proprietate privată a comunei Trifești, situat în extravilanul comunei Trifești, sat Trifești, județul Neamț   - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - vizualizeaza

ARHIVA 2020 - PROIECTE DE HOTARARE IN DEZBATERE PUBLICA

Image
Comuna Trifesti inițiază în conformitate cu Legea nr. 52/2003, procedura de consultare publică, privind Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse  la sediul primariei, pe adresa de mail: primariatrifesti.nt @  gmail . com sau la nr.de fax:0233.745547
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020