January 20, 2021, 2:58 am
Home HCL Trifesti 2012

Nr.crt

HCL Trifesti pentru luna

ianuarie 2012

Vizualizare

1

HCL 1/09.01.2012 privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea dezvoltare

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti  pentru luna

februarie 2012

Vizualizare

1

HCL 2/03.02.2012 privind privind aprobarea bugetului local pe 2012

Vizualizeaza

 

2

HCL 3/03.02.2012 privind aprobarea refelei scolare la nivelul comunei si a denumirii unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2012 - 2013

Vizualizeaza

3

HCL 4/03.02.2012 privind concesionarea suprafetei de 775 m.p. teren, aferent constructiei lui Pesterau Constantin Viorel

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti  pentru luna

aprilie 2012

Vizualizare

1

HCL 6/08.05.2012 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

Vizualizeaza

2

HCL7 /08.05.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti  pentru luna

iunie 2012

Vizualizare

1

HCL 11/25.06.2012 privind alegerea comisiei de validare

Vizualizeaza

 2

HCL 12/25.06.2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali

Vizualizeaza

 3

HCL 13/25.06.2012 privind constatarea consiliului ca legal constituit

 Vizualizeaza

4

HCL 14/25.06.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

5

HCL 15/25.06.2012 privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

6

HCL 16/25.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti  pentru luna

august 2012

Vizualizare

1

HCL 17/23.08.2012 privind scutirea de la plata unor taxe locale a personalului serviciului voluntar pentru situatii de urgenta

Vizualizeaza

 

2

HCL 18/23.08.2012 privind actualizarea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

3

HCL 19/23.08.2012 privind desemnarea unui reprezentant in Adunarea Generali a Asociatiei de  Dezvoltare lntercomunitare,,ECONEAMT"

 

Vizualizeaza

4

HCL 20/29.08.2012 privind aprobarea intocmirii proiectului tehnic de modernizare a drumului comunal DC 91, km 3+700 - 6+700 sat Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti  pentru luna

sept 2012

Vizualizare

1

HCL 21/21.09.2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 201 2

Vizualizeaza

 2

HCL 22/21.09.2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti  pentru luna oct 2012

Vizualizare

1

HCL 23/31.10.2012 privind  concesionarea  suprafetei  de 978  m.p.  teren, aferent  casei  de  locuit  a  lui  COJOCEA  ALINA  -  CORINA

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti  pentru luna noiembrie 2012

Vizualizare

1

HCL 24/08.11.2012 privind  rectificarea  bugetului  local  pe  anul  2012 

Vizualizeaza 

2

HCL 25/08.11.2012 privind  adoptarea  impozitelor si taxelor  locale  pentru  anul 2013 

Vizualizeaza 

3

HCL 26/08.11.2012 privind  trecerea  unor imobile  din  domeniul  public in  domeniul  privat

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti  pentru luna

dec 2012

Vizualizare

1

HCL 27/07.12.2012 privind  rectificarea  bugetului  local  pe  anul  2012 

Vizualizeaza 

2

HCL 28/07.12.2012 privind alegerea pregedintelui de sedinta

 

Vizualizeaza 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 8 guests online