January 27, 2021, 2:45 am
Home HCL Trifesti 2020

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TRIFESTI


PENTRU ANUL 2020

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

ian2020

Vizualizare

1

HCL 1/16.01.2020 privind contul de executie bugetara la data de 31.12.2019

Vizualizeaza

2

HCL 2/16.01.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 3/16.01.2020 privind aprobarea realizarii investitiei Modernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, jud Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/16.01.2020 privind vinzarii directe a suprafetei de 660 mp, teren aferent imobilului proprietate a lui SAMOILA IOAN

Vizualizeaza

5

HCL 5/16.01.2020 privind concesionarea suprafetei de 600 mp teren curti constructii, lui Apostol Dan, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 6/16.01.2020 privind concesionarea suprafetei de 581 mp teren curti constructii, lui Isachi Ramona - Ionela, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 7/16.01.2020privind darea in folosinta catre comuna Secuieni, judelul Neamt, a suprafetei de 1,5 m.p. teren din domeniul public al comunei Trifesti, judelul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 8/16.01.2020 privind stabilirea taxei de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuntumului incasarea si administratrea taxei de salubrizare in comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 9/28.01.2020 privind stabilirea taxei de salubrizare in comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

februarie2020

Vizualizare

1

HCL 10/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Trifesti pe anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 11/19.02.2020 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2020 carte se vor realiza de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

3

HCL 12/19.02.2020 privind vanzarea directa a suprafetei de 21050 mp teren aferent bunurilor proprietate a lui Morosanu Sergiu - Ionel

Vizualizeaza

4

HCL 13/19.02.2020 privind concesionarea suprafetei de 600mp teren curti constructii lui Apetrei Liliana, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 14/19.02.2020 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii

Vizualizeaza

 

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

martie 2020

Vizualizare

1

HCL 15/06.03.2020 privind aprobarea modificarii valorii restului de executat a proiectului de investitie “Modernizare drumuri comunale DC91, DC92, DC93 in localitatea Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

Apr 2020

Vizualizare

1

HCL 16/30.04.2020 privind contul de executie bugetara la data de 31.03.2020

Vizualizeaza

2

HCL 17/30.04.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Trifesti, judetul Neamt, pe anul 2020

Vizualizeaza

3

HCL 18/30.04.2020 privind alipirea a trei imobile teren curti constructii  avand suprafata totala de 2400 mp teren situat in intravilanul satului Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 19/30.04.2020 privind alipirea a trei imobile teren neproductiv avand suprafata totala de 21050 mp teren situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 20/30.04.2020 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru vanzarea prin licitatie publica a imobilului in suprafata de 175mp si a terenului curti cosntructii aferent in suprafata de 1104 mp, bunuri situate in intravilanul satului Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 21/30.04.2020 privind inscrierea in domeniul privat al suprafetei de 39158 mp teren neproductiv  situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt, in punctul “Moldova Seaca”

Vizualizeaza

7

HCL 22/30.04.2020  privind vanzarea suprafetei de 2400 mp teren si a unui imobil, situate in intravilanul satului Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 23/30.04.2020 privind vanzarea suprafetei de 878 mp, teren eferent imobilului propietate a lui Gotca Constantin

Vizualizeaza

9

HCL 24/30.04.2020 privind vanzarea suprafetei de 1049 mp, teren eferent imobilului propietate a lui Cazacu Lidia-Loredana

Vizualizeaza

10

HCL 25/30.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

mai 2020

Vizualizare

1

HCL 26/27.05.2020 privind inscrierea in domeniul privat a suprafetei de 2557 mp teren neproductiv situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt, in punctul “Pod Ocoale”

Vizualizeaza

2

HCL 27/27.05.2020 privind vanzarea suprafetei de 946 mp teren aferent imobilului proprietate a lui Lupu Costel-Cristian

Vizualizeaza

3

HCL 28/27.05.2020 privind atribuirea in folosinta gratuita catre SC MIHOC OIL SRL a suprafetei de 32383 mp teren apartinand domeniului privat al comunei Trifesti, judetul Neamt, pentru obiectivul de investitie “Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Trifesti , sat Trifesti, judetul Neamt”

Vizualizeaza

4

HCL 29/27.05.2020 privind acordarea unui mandat sppecial reprezentantului comunei Trifesti, judetul neamt, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMT”

Vizualizeaza

5

HCL30/27.05.2020 privind incheierea unui act de schimb pentru suprafafa de 380 m.p. teren situat in intravilanul satului Miron Costin ( Felesti), cornuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL31/27.05.2020 privind organizarea comemorarii eroilor neamului in comuna Trifesti, judetul Neamt, in anul 2020

Vizualizeaza

7

HCL32/27.05.2020 privind implemenrtarea proiectului infiinare sisterm de supraveghere video in comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

iunie 2020

Vizualizare

1

HCL 35/25.06.2020 privind ocuparea temporara a terenului in suprafata de 981 mp pentru montajul conductei de distributie si alimentarea cu gaze naturale a localitatii Secuieni, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 36/25.06.2020 privind inscrierea in domeniul privat a suprafetei de 1771 mp teren situat in intravilanul satului Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 37/25.06.2020 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 974 mp, teren aferent casei de locuit proprietate a lui Mitrea Danut

Vizualizeaza

4

HCL 38/25.06.2020 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 990 mp, teren aferent casei de locuit proprietate a lui Petrea Constantin

Vizualizeaza

5

HCL 39/25.06.2020 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 990 mp, teren aferent imobilelor proprietate a lui Petrea Constantin

Vizualizeaza

6

HCL 40/25.06.2020 privind concesionarea suprafetei de 585 mp teren curti constructii, lui Mitrea Iulian-Razvan, teren situat in intravilanul lui Mitrea Iulian-Razvan, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 33/12.06.2020 de participarce la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public,in vederea realizarii proiectului de investitii "Modernizarea sistemului de iluminat prublic in comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 34/18.06.2020 privind adoptarea masurilor de protectie compensatorii pentru nerespectarea distantelor fata de vecinatati in cadrul proiectului de investitii "Renovarea si dotarea caminului cultural din sat Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

iulie 2020

Vizualizare

1

HCL 41/10.07.2020 privind aprobarea inceperii investitiei "Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

august 2020

Vizualizare

1

HCL 47/27.08.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Trifesti pe anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 48/27.08.2020 privind înregistrarea primăriei comunei Trifești în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar si modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online

Vizualizeaza

3

HCL 49/27.08.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Trifesti în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale, comuna Trifești

Vizualizeaza

4

HCL 50/27.08.2020 privind neasumarea  responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 și a contractelor/ acordurilor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul UAT comuna Trifești, județul Neamț

Vizualizeaza

5

HCL 51/27.08.2020 privind aprobarea vânzării suprafeței de 900 mp teren aferent imobilului proprietatea a lui Vasilică Ioan - Nicu și Vasilică Nadia

Vizualizeaza

6

HCL 52/27.08.2020 privind aprobarea vânzării suprafeței de 968 mp teren aferent casei de locuit  proprietate a lui Călin Maria și Călin Mihail

Vizualizeaza

7

HCL 53/27.08.2020 privind aprobarea vânzării suprafeței de 968 mp teren aferent casei de locuit  proprietate a lui Luca Constantin

Vizualizeaza

8

HCL 54/27.08.2020 privind aprobarea vânzării suprafeței de 900 mp teren aferent imobilului proprietatea a lui Tacu Gheorghe - Neculai

Vizualizeaza

9

HCL 55/27.08.2020  privind concesionarea suprafeței de 414 mp teren, lui Buga Cristian Sorin, teren situat în intravilanul satului Trifești, comuna Trifești, județul Neamț

Vizualizeaza

10

HCL 56/27.08.2020  privind concesionarea suprafeței de 414 mp teren, lui Albert Paul-Eugen, teren situat în intravilanul satului Trifești, comuna Trifești, județul Neamț

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

sept 2020

Vizualizare

1

HCL 57/24.09.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Trifesti pe anul 2020

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

octombrie 2020

Vizualizare

1

HCL 58/15.10.2020 privind atribui denumiri unor străzi în comuna Trifești, sat Trifești, județul Neamț

Vizualizeaza

2

HCL 59/15.10.2020 privind aprovizionarea cu lemne de foc pentru primărie și unitățile școlare din comună

Vizualizeaza

3

HCL 60/15.10.2020 privind concesionarea suprafeței de 573 mp teren curs construcții lui Levarde Andrei, teren situat în intravilanul satului Trifești, comuna Trifești, județul Neamț

Vizualizeaza

4

HCL 61/15.10.2020  privind concesionarea suprafeței de 574 mp teren curti  construcții lui Rață Ovidiu Constantin, teren situat în intravilanul satului Trifești, comuna Trifești, județul Neamț

Vizualizeaza

5

HCL 62/15.10.2020 privind vânzarea suprafeței de 247 mp, teren aferentă imobilului proprietate a lui Danu Florin și Danu Elena

Vizualizeaza

6

HCL 63/15.10.2020 privind aprobarea realizării investiției " construire gard, trotuare și parcare la Școala Gimnazială comuna Trifești, județul Neamț"

Vizualizeaza

7

HCL 64/15.10.2020 privind aprobarea întocmirii documentației pentru vânzarea prin licitație publică a suprafeței de 6252 mp teren neproductiv situat în intravilanul comunei Trifești, sat Trifești, județul Neamț

Vizualizeaza

8

HCL 65/15.10.2020  privind stabilirea modului de întocmire și tinere la zi a registrului agricol al comunei Trifești, județul Neamț, pentru perioada 2020 - 2024

Vizualizeaza

10

HCL 66/15.10.2020 privind revocarea HCL12/19.02.2020

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

oct 2020

Vizualizare

1

HCL 67/27.10.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 68/27.10.2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului de investitii "Modernizare drumuri comunale DC91, DC92, DC93 in localitatea Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

Documente

Pdf

1

HCL 69/27.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 70/27.11.2020 privind alegerea comisiei speciale de numarare a voturilor pentru alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

3

HCL 71/27.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 72/27.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 73/27.11.2020 privind achizitinarea de echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare, precum si a altor echipamente electronice necesare desfasurarii activitatii didactice la Scoala Gimnaziala comuna Trifesti, judetul Neamt si structurile arondate

Vizualizeaza

 

 

Nr

crt.

Documente

Pdf

1

HCL 74/04.12.2020 privind aprobarea realizarii proiectului de investitie "Dezvoltarea infrastructurii culturale si recreative din comuna Trifesti, prin amenajare parcuri"

Vizualizeaza

2

HCL 75/04.12.2020 privind prelungirea scrisorii de garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural in proiectul "Infiintare sistem de alimentare cu apa, in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt si infiintare sistem de canalizare ape uzate, in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 76/17.12.2020 privind contul de executie bugetara la data de 30.09.2020

Vizualizeaza

4

HCL 77/17.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Trifesti pe anul 2020

Vizualizeaza

5

HCL 78/17.12.2020 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021

Vizualizeaza

6

HCL 79/17.12.2020 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 1244 mp teren aferent casei de locuit proprietate alui Birsan Lucian si Birsan Mirela

Vizualizeaza

7

HCL 80/17.12.2020 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 1372 mp teren aferent casei de locuit proprietate a lui Butnaru Constantin Cristian

Vizualizeaza

8

HCL 81/17.12.2020 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 869 mp teren aferent casei de locuit proprietate a lui Buga Cristian-Sorin

Vizualizeaza

9

HCL 82/17.12.2020 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 1434 mp teren aferent casei de locuit proprietate a lui Candet Ioan

Vizualizeaza

10

HCL 83/17.12.2020 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 1457 mp teren aferent casei de locuit proprietate a lui Duminica Gheorghe-Marius

Vizualizeaza

11

HCL 84/17.12.2020 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 897 mp teren aferent casei de locuit proprietate a lui Nastasa Constantin

Vizualizeaza

12

HCL 85/17.12.2020 privind aprobarea vanzarii suprafetei de 1114 mp teren aferent casei de locuit proprietate a lui Petrea Benoni si Petrea Daniela-Mirela

Vizualizeaza

13

HCL 86/17.12.2020 privind concesionarea supreafetei de 586 mp teren curti constructii, lui Capitanu Izabela-Ionela, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

14

HCL 87/17.12.2020 privind concesionarea supreafetei de 569 mp teren curti constructii, lui Damian Sergiu-Constantin, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

15

HCL 88/17.12.2020 privind concesionarea supreafetei de 569 mp teren curti constructii, lui Damian Sergiu-Constantin, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

16

HCL 89/23.12.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Trifesti pe anul 2020

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 2 guests online