April 1, 2020, 4:25 pm
Home HCL Trifesti 2020

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TRIFESTI


PENTRU ANUL 2020

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

ian2020

Vizualizare

1

HCL 1/16.01.2020 privind contul de executie bugetara la data de 31.12.2019

Vizualizeaza

2

HCL 2/16.01.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 3/16.01.2020 privind aprobarea realizarii investitiei Modernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, jud Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/16.01.2020 privind vinzarii directe a suprafetei de 660 mp, teren aferent imobilului proprietate a lui SAMOILA IOAN

Vizualizeaza

5

HCL 5/16.01.2020 privind concesionarea suprafetei de 600 mp teren curti constructii, lui Apostol Dan, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 6/16.01.2020 privind concesionarea suprafetei de 581 mp teren curti constructii, lui Isachi Ramona - Ionela, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 7/16.01.2020privind darea in folosinta catre comuna Secuieni, judelul Neamt, a suprafetei de 1,5 m.p. teren din domeniul public al comunei Trifesti, judelul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 8/16.01.2020 privind stabilirea taxei de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuntumului incasarea si administratrea taxei de salubrizare in comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 9/28.01.2020 privind stabilirea taxei de salubrizare in comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 4 guests online