June 1, 2020, 4:07 am
Home HCL Trifesti 2020

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TRIFESTI


PENTRU ANUL 2020

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

ian2020

Vizualizare

1

HCL 1/16.01.2020 privind contul de executie bugetara la data de 31.12.2019

Vizualizeaza

2

HCL 2/16.01.2020 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 3/16.01.2020 privind aprobarea realizarii investitiei Modernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, jud Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/16.01.2020 privind vinzarii directe a suprafetei de 660 mp, teren aferent imobilului proprietate a lui SAMOILA IOAN

Vizualizeaza

5

HCL 5/16.01.2020 privind concesionarea suprafetei de 600 mp teren curti constructii, lui Apostol Dan, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 6/16.01.2020 privind concesionarea suprafetei de 581 mp teren curti constructii, lui Isachi Ramona - Ionela, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 7/16.01.2020privind darea in folosinta catre comuna Secuieni, judelul Neamt, a suprafetei de 1,5 m.p. teren din domeniul public al comunei Trifesti, judelul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 8/16.01.2020 privind stabilirea taxei de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuntumului incasarea si administratrea taxei de salubrizare in comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 9/28.01.2020 privind stabilirea taxei de salubrizare in comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

februarie2020

Vizualizare

1

HCL 10/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Trifesti pe anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 11/19.02.2020 privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2020 carte se vor realiza de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

Vizualizeaza

3

HCL 12/19.02.2020 privind vanzarea directa a suprafetei de 21050 mp teren aferent bunurilor proprietate a lui Morosanu Sergiu - Ionel

Vizualizeaza

4

HCL 13/19.02.2020 privind concesionarea suprafetei de 600mp teren curti constructii lui Apetrei Liliana, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 14/19.02.2020 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii

Vizualizeaza

 

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

martie 2020

Vizualizare

1

HCL 15/06.03.2020 privind aprobarea modificarii valorii restului de executat a proiectului de investitie “Modernizare drumuri comunale DC91, DC92, DC93 in localitatea Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

Apr 2020

Vizualizare

1

HCL 16/30.04.2020 privind contul de executie bugetara la data de 31.03.2020

Vizualizeaza

2

HCL 17/30.04.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Trifesti, judetul Neamt, pe anul 2020

Vizualizeaza

3

HCL 18/30.04.2020 privind alipirea a trei imobile teren curti constructii  avand suprafata totala de 2400 mp teren situat in intravilanul satului Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 19/30.04.2020 privind alipirea a trei imobile teren neproductiv avand suprafata totala de 21050 mp teren situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 20/30.04.2020 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru vanzarea prin licitatie publica a imobilului in suprafata de 175mp si a terenului curti cosntructii aferent in suprafata de 1104 mp, bunuri situate in intravilanul satului Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 21/30.04.2020 privind inscrierea in domeniul privat al suprafetei de 39158 mp teren neproductiv  situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt, in punctul “Moldova Seaca”

Vizualizeaza

7

HCL 22/30.04.2020  privind vanzarea suprafetei de 2400 mp teren si a unui imobil, situate in intravilanul satului Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 23/30.04.2020 privind vanzarea suprafetei de 878 mp, teren eferent imobilului propietate a lui Gotca Constantin

Vizualizeaza

9

HCL 24/30.04.2020 privind vanzarea suprafetei de 1049 mp, teren eferent imobilului propietate a lui Cazacu Lidia-Loredana

Vizualizeaza

10

HCL 25/30.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 4 guests online