January 20, 2021, 2:51 am
Home HCL Trifesti 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TRIFESTI

PENTRU ANUL 2018

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

ianuarie  2018

Vizualizare

1

HCL 1/25.01.2018 privind anularea contractului de concesiune a terenului in suprafata de 3.1 ha, situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti , judetul Neamt, pe pasunea de la punctul numit "Moldova Seaca"

Vizualizeaza

2

HCL 2/25.01.2018 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui imobil si a unei suprafete de teren, bunuri situate in intravilanul comunei Trifesti, sat Miron Costin, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 3/25.01.2018 privind aprobarea Regulamentului cadru privind modul de concesionare a bunurilor care apartin proprietatilor publice si private a comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/25.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 5/25.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

februarie 2018

Vizualizare

1

HCL 6/14.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018"

Vizualizeaza

2

HCL 7/14.02.2018 privind aprobarea vanzarii  prin licitatie publica cu strigare a unui imobil si a terenului aferent, bunuri aflate in proprietatea privata a comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 8/14.02.2018 privind actualizarea Planului de analiza, si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Trifesti

Vizualizeaza

4

HCL 9/14.02.2018 aprobarea incheierii unor contracte de lucrari si prestari servicii

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

martie 2018

Vizualizare

1

HCL 10/15.03.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018"

Vizualizeaza

2

HCL 11/15.03.2018 privind modificarea unor articole din HCL nr. 80 din 19.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 12/15.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  la proiectul "Infiintare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare ape uzate, in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 13/15.03.2018 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Infiintare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare ape uzate, in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 14/15.03.2018 privind solicitarea scrisorii de garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural la proiectul ,,Infiintare sistem de alimentare cu apd si sistem de canalizare ape uzate, in satul Miron Costin, comunu Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 15/15.03.2018 privind aprobarea executarii lucrarilor de reabilitare a cladirii cu destinatia Dispensar Uman din satul Trifesti, comuna Trifesti, judelul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 16/15.03.2018 privind trecerea in domeniul privat a unor suprafele teren, situate in intravilanul comunei TrifeSti,sat Trifesti si sat Miron Costin, judelul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 17/15.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza


 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

aprilie 2018

Vizualizare

1

HCL 18/11.04.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 19/11.04.2018privind modificarea unor articole din HCL nr.80 din 18.12.2018 privind aprobarea impozitelor qi taxelor locale pe anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 20/11.04.2018privind trecerea in domeniul privat a unor suprafete  teren, situate in intravilanul comunei Trifesti, sat Trifesti si sat Miron Costin, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 21/11.04.2018privind trecerea in proprietate privata a suprafetei de 7790 m.p. teren, situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt si aprobarea intocmirii documentatiei pentru concesionare prin licitatie publica a acestuia

Vizualizeaza

5

HCL 22/11.04.2018privind adoptarea Programului de masuri pentru organizarea actiunilor de buna gospodarire, curatenie si infrumusetare a localitatii in anul 2018

Vizualizeaza

6

HCL 23/11.04.2018privind stabilirea faptelor ce constituie contraventii in domeniul bunei gospodariri a localitatii, sanctionarea acestora

Vizualizeaza


 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

mai 2018

Vizualizare

1

HCL 24/31.05.2018 privind contul de executie bugetara la 31.03.2018

Vizualizeaza

2

HCL 25/31.05.2018privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 26/31.05.2018privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SAT TRIFESTI, COMUNA TRIFESTI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

4

HCL 27/31.05.2018privind solicitarea scrisorii de garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural

Vizualizeaza

5

HCL 28/31.05.2018privind modificarea HCL nr 86 din 27.12.2017 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din Zona 2, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 29/31.05.2018privind concesionarea prin licitatie publica a unor terenuri din domeniului public al comunei Trifesti

Vizualizeaza

7

HCL 30/31.05.2018privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a unor terenuri aflate in proprietatea privata a comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza


 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

iunie 2018

Vizualizare

1

HCL 31/19.06.2018privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren inscris in C.F. nr. 52389 Trifesti cu nr. cadastral 52389

Vizualizeaza

2

HCL 32/19.06.2018privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza


 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

iulie 2018

Vizualizare

1

HCL 33/26.07.2018privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 34/26.07.2018privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Trifesti, judetul Neamt, pentru anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 35/26.07.2018  privind concesionarea suprafetei de 810 m.p. teren, lui Alexii Vasile, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 36/26.07.2018privind concesionarea suprafetei de 891 m.p. teren, lui Alexii Elena Georgiana, teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 37/26.07.2018privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan si aprobarea tarifelor pentru gestionarea cainilor comunitari

Vizualizeaza


 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

august 2018

Vizualizare

1

HCL 38/09.08.2018 privind concesionarea unor suprafete de teren, situate in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 39/09.08.2018 privind atribuirea contractului de concesiune prin licitatie publica a terenului in suprafata de 7790 mp, si a unei magazii din tabla in suprafata de 213 mp

Vizualizeaza


 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

sept 2018

Vizualizare

1

HCL 40/20.09.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 41/20.09.2018privind recuperarea unor sume cheltuite cu intocmirea documentatiilor cadastrale si a rapoartelor de evaluare a unor bunuri

Vizualizeaza

3

HCL 42/20.09.2018privind atribuirea contractului de concesiune prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3,1 ha , situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt , pe pasunea situata in punctul numit "Moldova Seaca"

Vizualizeaza

4

HCL 43/20.09.2018privind rezilierea contractului de concesiune pentru cabinetul stomatologic Trifesti

Vizualizeaza

5

HCL 44/20.09.2018privind concesionarea suprafetei de 959 m.p.teren , lui Onica Vasile - Dan , teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 45/20.09.2018privind inscrierea unor bunuri in domeniul privat al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 46/20.09.2018privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza


 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

octombrie 2018

Vizualizare

1

HCL 47/25.10.2018 privind modificarea suprafetelor de teren concesionate cetatenilor, terenuri aferente imobilelor

Vizualizeaza

2

HCL 48/25.10.2018privind revocarea pct.14, CAP VIII din HCL nr.80 din 18.12.2017

Vizualizeaza

3

HCL 49/25.10.2018privind concesionarea prin licitalie publica a imobilului "Baie Comunala" in suprafata de 130 mp si a terenului aferent in suprafald de 897 mp bunuri proprietate privata al comunei Trifesti

Vizualizeaza

4

HCL 50/25.10.2018  privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

nov 2018

Vizualizare

1

HCL 51/28.11.2018 privind contul de executie bugetara la 30.09.2018

Vizualizeaza

2

HCL 52/28.11.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 53/28.11.2018 privind aprobarea retelei scolare la nivelul unitatilor de invatamant din comuna Trifesti, pentru anul scolar 2019 - 2020

Vizualizeaza

4

HCL 54/28.11.2018privind concesionarea suprafetei de 869 m.p.teren , lui Chirila Vasile-Eusebiu si Chirila Elena , teren situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

dec 2018

Vizualizare

1

HCL 55/12.12.2018 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Vizualizeaza

2

HCL 56/12.12.2018 privind atribuirea contractului de concesiune prin licitatie publica a imobilului "Baie Comunala, in suprafata de 130mp si a terenului aferent in suprafata de 897mp"

Vizualizeaza

3

HCL 57/12.12.2018 privind aprobarea retelei scolare la nivelul unitatilor de invatamnt din comuna Trifesti, pentru anul scolar 2019 - 2020

Vizualizeaza

4

HCL 58/12.12.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

5

HCL 59/14.12.2018privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizeaza


 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 7 guests online