March 21, 2018, 5:19 am
Home HCL Trifesti 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TRIFESTI

PENTRU ANUL 2018

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

ianuarie  2018

Vizualizare

1

HCL 1/25.01.2018 privind anularea contractului de concesiune a terenului in suprafata de 3.1 ha, situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti , judetul Neamt, pe pasunea de la punctul numit "Moldova Seaca"

Vizualizeaza

2

HCL 2/25.01.2018 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui imobil si a unei suprafete de teren, bunuri situate in intravilanul comunei Trifesti, sat Miron Costin, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 3/25.01.2018 privind aprobarea Regulamentului cadru privind modul de concesionare a bunurilor care apartin proprietatilor publice si private a comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/25.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 5/25.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza