September 18, 2018, 6:17 pm
Home HCL Trifesti 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TRIFESTI

PENTRU ANUL 2018

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

ianuarie  2018

Vizualizare

1

HCL 1/25.01.2018 privind anularea contractului de concesiune a terenului in suprafata de 3.1 ha, situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti , judetul Neamt, pe pasunea de la punctul numit "Moldova Seaca"

Vizualizeaza

2

HCL 2/25.01.2018 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui imobil si a unei suprafete de teren, bunuri situate in intravilanul comunei Trifesti, sat Miron Costin, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 3/25.01.2018 privind aprobarea Regulamentului cadru privind modul de concesionare a bunurilor care apartin proprietatilor publice si private a comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/25.01.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 5/25.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

februarie 2018

Vizualizare

1

HCL 6/14.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018"

Vizualizeaza

2

HCL 7/14.02.2018 privind aprobarea vanzarii  prin licitatie publica cu strigare a unui imobil si a terenului aferent, bunuri aflate in proprietatea privata a comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 8/14.02.2018 privind actualizarea Planului de analiza, si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Trifesti

Vizualizeaza

4

HCL 9/14.02.2018 aprobarea incheierii unor contracte de lucrari si prestari servicii

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

martie 2018

Vizualizare

1

HCL 10/15.03.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018"

Vizualizeaza

2

HCL 11/15.03.2018 privind modificarea unor articole din HCL nr. 80 din 19.12.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 12/15.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  la proiectul "Infiintare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare ape uzate, in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 13/15.03.2018 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Infiintare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare ape uzate, in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 14/15.03.2018 privind solicitarea scrisorii de garantie a avansului din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural la proiectul ,,Infiintare sistem de alimentare cu apd si sistem de canalizare ape uzate, in satul Miron Costin, comunu Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 15/15.03.2018 privind aprobarea executarii lucrarilor de reabilitare a cladirii cu destinatia Dispensar Uman din satul Trifesti, comuna Trifesti, judelul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 16/15.03.2018 privind trecerea in domeniul privat a unor suprafele teren, situate in intravilanul comunei TrifeSti,sat Trifesti si sat Miron Costin, judelul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 17/15.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza