January 19, 2021, 12:49 pm
Home HCL Trifesti 2016

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TRIFESTI

PENTRU ANUL 2016

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna ianuarie

2016

Vizualizare

1

HCL 1/28.01.2016 privind revocarea unor articole din HCL nr. 54 din 09.12.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 2/28.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati reprezentand valoarea rest de executat a obiectivului de investitie "Modernizare drumuri comunale DC 91, DC 92, DC 93 in comuna Trifesti, sat Miron Costin"

Vizualizeaza

3

HCL 3/28.01.2016 privind aprobarea luarii in administrare a platformelor de colectare a deseurilor realizate in cadrul proiectului de interes comun ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 4/28.01.2016 privind concesionarea suprafetei de 915 m.p. teren, aferent constructiei lui GITLAN GHEORGHE

Vizualizeaza

5

HCL 5/28.01.2016 privind concesionarea directa a cladirii in suprafata de 98,44 m.p. pentru firma INA TOFAN MEDICAL SRL

Vizualizeaza

6

HCL 6/28.01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna februarie 2016

Vizualizare

1

HCL 7/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 8/02.02.2016 privind aprobarea tarifelor de preluare a deseurilor de SC ROSSAL SRL ROMAN

Vizualizeaza

3

HCL 9/02.02.2016 privind aprobarea retelei scolare la nivelul unitatilor de invatamint din comuna Trifesti, pentru anul scolar 2016 - 2017

Vizualizeaza

Nr. crt.

HCL Trifesti luna martie 2016

Vizualizare

1

HCL 10/10.03.2016 privind contul de executie bugetara pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 11/10.03.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 12/10.03.2016 privind modificarea unor articole din HCL nr. 1 din 28.01.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016

Vizualizeaza

Nr. crt.

HCL Trifesti luna aprilie  2016

Vizualizare

1

HCL 13/26.04.2016 privind contul de executie bugetara la data de 31.03.2016

Vizualizeaza

2

HCL 14/26.04.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 15/26.04.2016 privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor Teritoriale din comuna Trifesti

Vizualizeaza

4

HCL 16/26.04.2016 privind modificarea HCL nr. 25 din 18.08.1999 cuprinzand lista bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 17/26.04.2016 privind concesionarea suprafetei de 1000 m.p. teren, aferent constructiei proprietate a lui VULTUR ELENA - LILIANA

Vizualizeaza

6

HCL 18/26.04.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

Nr. crt.

HCL Trifesti luna mai 2016

Vizualizare

1

HCL 19/31.05.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 20/31.05.2016 privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 10 m.p. utilizat de COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. Oficiul Judetean de Posta Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 21/31.05.2016 privind aprobarea punerii la dispozitia SOCIETATII NATIONALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAS a terenului proprietate publica a Consiliului Local Trifesti, pe durata executiei lucrarilor necesare montarii subteran a unei conducte de transport gaze naturale

Vizualizeaza

Nr. crt.

HCL Trifesti luna iunie 2016

Vizualizare

1

HCL 22/15.06.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 23/15.06.2016 privind darea in administrare a pasunii comunale ASOCIATIEI CRESCATORILOR DE TAURINE TRISOFT TRIFESTI pentru organizarea pasunatului in anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 24/24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare

Vizualizeaza

4

HCL 25/24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali

Vizualizeaza

5

HCL 26/24.06.2016 privind constatarea consiliului ca legal constituit

Vizualizeaza

6

HCL 27/24.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

7

HCL 28/24.06.2016 privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

8

HCL 29/24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

Nr. crt.

HCL Trifesti luna iulie 2016

Vizualizare

1

HCL 30/28.07.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 31/28.07.2016 privind aprobarea concesionarii suprafetei de 7500 mp teren lui Morosanu Sergiu - ionel, teren situat in extravilanul satului Trifesti, com Trifesti, judetul Neamt, in parcela "Valea Morii Maftei"

Vizualizeaza

3

HCL 32/28.07.2016 privind inscrierea in domeniul public a suprafetei de 3000 mp teren intravilan situat in comuna Trifesti, sat trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 33/28.07.2016 privind imputernicirea domnului Lupu Dan Marian - primarul comunei pentru semnarea documentelor referitoare la contractele de achizitii aflate in derulare pana la data preluarii mandatului de primar

Vizualizeaza

Nr. crt.

HCL Trifesti luna august 2016

Vizualizare

1

HCL 34/31.08.2016 privind contul de executie bugetara la 30.06.2016

Vizualizeaza

2

HCL 35/31.08.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 36/31.08.2016 privind modificarea HCL- nr.25 din 18.08.1999 cuprizand lista bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 37/31.08.2016 privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE " al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 38/31.08.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Trifesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Trifesti

Vizualizeaza

6

HCL 39/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si executare a serviciului public de transport in regim de taxi

Vizualizeaza

7

HCL40/31.08.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

Nr. crt.

HCL Trifesti luna sept 2016

Vizualizare

1

HCL 41/16.09.2016 privind trecerea unor suprafete de teren in domeniul public al Consiliului Local Trifesti

Vizualizeaza

2

HCL 42/29.09.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 43/29.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CA APA, IN SATUL MIRON COSTIN, COMUNA TRIFESTI, JUDETUL NEAMT SI INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE, IN SATUL MIRON COSTIN, COMUNA TRIFESTI, JUDETUL NEAMT

Vizualizeaza

4

HCL 44/29.09.2016 privind implementarea proiectului INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CA APA, IN SATUL MIRON COSTIN, COMUNA TRIFESTI, JUDETUL NEAMT SI INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE, IN SATUL MIRON COSTIN, COMUNA TRIFESTI, JUDETUL NEAMT

Vizualizeaza

5

HCL 45/29.09.2016 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Trifesti,judetul Neamt insusit prin Hotararea de Consiliu Local nr. 25 din 18.08.1999 si atestat prin Hotararea de Guvern nr. 1356/2001- Anexa 68

Vizualizeaza

6

HCL 46/29.09.2016 privind aprobarea concesionarii suprafetei de 13550 mp teren lui Morosanu Sergiu-Ionel, teren situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifegti, judetul Neamt , in parcela "Valea Morii Maftei"

Vizualizeaza

Nr. crt.

HCL Trifesti luna oct 2016

Vizualizare

1

HCL 47/10.10.2016 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Trifesti, judetul Neamt insusit prin HCL 25/18.08.1999 si atestat prin HG nr. 1356/2001 - Anexa 68

Vizualizeaza

2

HCL 48/10.10.2016 privind includerea teritoriului unitatii administrativ - teritoriale a comunei Trifesti la parteneriatul Grupului de Actiune Locala in domeniul Pescuitului F1.AG. cu finantare din POPAM 2014-2020, respectiv la Asociatia Grupul Local Pescaresc Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 49/27.10.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului "Modernizare drumuri de interes local in comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 50/27.10.2016 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local in comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 51/27.10.2016 privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate si a documentatiilor tehnice de avizare pentru investitia "Reabilitare scoala primara, comuna Trifesti - corp A" si a investitiei "Reabilitare scoala primara, comuna Trifesti - corp B"

Vizualizeaza

6

HCL 52/27.10.2016 privind aprobarea utilizarii drumurilor de exploatare de catre SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE "ROMGAZ" SA- Sucursala Medias pentru obiectivul "Lucrari pregatitoare provizorii, foraje si probe de productie la sonda I Dulcesti"

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna nov2016

Vizualizare

1

HCL 53/07.11.2016 privind aprobarea realizarii investitiei "REABILITARE SCOALA PRIMARA COMUNA TRIFESTI- CORP A, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

2

HCL 54/07.11.2016 privind aprobarea realizarii investitiei "REABILITARE SCOALA PRIMARA COMUNA TRIFESTI- CORP B, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

3

HCL 55/07.11.2016 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "REABILITARE SCOALA PRIMARA COMUNA TRIFESTI- CORP A, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

4

HCL 56/07.11.2016 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "REABILITARE SCOALA PRIMARA COMUNA TRIFESTI- CORP B, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

5

HCL 58/14.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Vizualizeaza

6

HCL 59/29.11.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Vizualizeaza

7

HCL60/29.11.2016 privind concesionarea suprafetei de 775 mp teren aferent constructiei lui CHELARU PAUL-MARIAN

Vizualizeaza

8

HCL 61/29.11.2016 privind privind concesionarea suprafetei de 975 m.p. teren, aferent constructiei lui VASILICA IOAN - NICU si VASILICA NADIA

Vizualizeaza

9

HCL 62/29.11.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna dec 2016

Vizualizare

1

HCL 63/05.12.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Vizualizeaza

2

HCL 64/15.12.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 65/15.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

Vizualizeaza

4

HCL 66/15.12.2016 privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Judet Neamt si UAT Comuna Trifesti in vederea realizarii proiectului "REGIUNEA NORD - EST AXA RUTIERA STRATEGICA 3 - NEAMT - BACAU , Reabilitare si modernizare axa de transport Piatra Neamt - Margineni - Faurei - Horia - Ion Creanga - Icusesti - limita judet Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 67/15.12.2016 privind aprobarea retelei scolare la nivelul unitatilor de invatamant din comuna Trifesti, pentru anul scolar 2017 - 2018

Vizualizeaza

6

HCL 68/15.12.2016 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a suprafetei de 1500 mp teren situat in intravilanul comunei Trifesti, sat Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

7

HCL 69/15.12.2016 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru concesionare prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3 1000 m.p., situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt, in parcela "Moldova Seaca"

Vizualizeaza

8

HCL 70/15.12.2016 privind concesionarea suprafetei de 831 m.p. teren aferent constructiei lui VASI LICA CONSTANTIN

Vizualizeaza

9

HCL 71/15.12.2016 privind aprobarea studiului de oportunitate si a documentatiei de atribuire pentru concesionare prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3 1000 m.p., situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt, in parcela "Moldova Seaca"

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 7 guests online