January 19, 2021, 11:18 am
Home HCL Trifesti 2015

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TRIFESTI

PENTRU ANUL 2015

 

Nr.crt

HCL Trifesti luna

ianuarie 2015

Vizualizare

1

HCL 1/29.01.2015 privind aprobarea retelei scolare la nivelul unitatilor de invatamant din comuna Trifesti, pentru anul Scolar 2015 - 2016

Vizualizeaza

2

HCL 2/29.01.2015 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru investitia lucrarilor de alimentare cu apa si canal in satul Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 3/29.01.2015 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru investitia Modernizare drum comunal in comuna Trifesti, sat Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/29.01.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti luna

februarie 2015

Vizualizare

1

HCL 5/11.02.2015 privind contul de executie bugetara pe anul 2014

Vizualizeaza

2

HCL 6/11.02.2015 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

3

HCL 7/11.02.2015 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru investitia reabilitare Camin cultural sat Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 8/24.02.2015 privind privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe

Vizualizeaza

5

HCL 9/24.02.2015 privind infiintarea "Serviciului de gospodarire comunala din comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 10/24.02.2015 privind aprobarea si instrumentarea proiectului de investitie "Achizitie autogreder in comuna TRIFESTI, JUDETUL NEAMT", propus spre finantare prin FEADR -masura 41. 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunitatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale", ce urmeaza a se depune prin Asociatia Grupului de Actiune Locala "Dragomiresti -

Stefan cel Mare"

Vizualizeaza

7

HCL 11/24.02.2015 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 2015

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti luna

martie 2015

Vizualizare

1

HCL 12/10.03.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 13/10.03.2015 pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr .6 din 11.02.2015 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

3

HCL 14/10.03.2015 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna TRIFESTI

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti luna

aprilie 2015

Vizualizare

1

HCL 15/30.04.2015 privind incetarea mandatului de consilier al d-nei BUTNARESCU CATALINA - ELENA

Vizualizeaza

2

HCL 16/30.04.2015 privind validarea mandatului de consilier al d- lui SAVA CEZAR

Vizualizeaza

3

HCL 17/30.04.2015 privind contul de executie bugetara la 31.03.2015

Vizualizeaza

4

HCL 18/30.04.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

5

HCL 19/30.04.2015 privind darea in administrare a unitatilor de invatamant proprietate publica a comunei Trifesti catre scoala Gimnaziala Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 20/30.04.2015 privind aprobarea valorii totale a investitiei, rezultata dupa incheierea contractului de achizitie publica, conform devizului general actualizat, pentru obiectivul : "Modernizare drumuri comunale, DC 91, DC 92,DC 93in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 21/30.04.2015 privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE " al comunei Trifesti, Inalt Preasfintitului Parinte Ioachim Arhiepiscop al Romanului si Bacaului

Vizualizeaza

8

HCL 22/30.04.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti luna

mai 2015

Vizualizare

1

HCL 23/28.05.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 24/28.05.2015 privind aprobarea adererii Comunei Trifesti, judetul Neamt, prin Consiliul Local al Comunei Trifesti, la teritoriul LEADER reprezentat de Asociatia Tinutul Razesilor in scopul accesarii masurilor 19.2, 19.3, 19.4 din PNDR 2014 - 2020

Vizualizeaza

3

HCL 25/28.05.2015 privind completarea comisiei de specialitatepentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti luna

iunie 2015

Vizualizare

1

HCL 26/30.06.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 27/30.06.2015 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 28/30.06.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare a Compartimentului de Asistenta Sociala, al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti luna

iulie 2015

Vizualizare

1

HCL 29/31.07.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 30/31.07.2015 privind contul de executie bugetara la 30.06.2015

Vizualizeaza

3

HCL 31/31.07.2015 privind revocarea HCL nr. 46 din 30.11.2010

Vizualizeaza

4

HCL 32/31.07.2015 privind concesionarea suprafetei de 945 m.p. teren, aferent constructiei lui DAMIAN MARCEL - GHEORGHE

Vizualizeaza

5

HCL 33/31.07.2015 privind inchirierea imobilului in suprafata de 86,49 m.p. teren, si concesionarea terenului aferent, d-nei ILIOAIA ELENA

Vizualizeaza

6

HCL 34/31.07.2015 privind privind inchirierea imobilului in suprafata de 86,49 m.p. teren si concesionarea terenului aferent, d-nei BONTAS MIHAELA

Vizualizeaza

7

HCL 35/31.07.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti luna

august2015

Vizualizare

1

HCL 36/13.08.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 37/13.08.2015 privind aprobarea acordarii cresterii salariale in procent de 12% personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 38/13.08.2015 privind aprobarea Actului aditional de concesionare directa a suprafetei de 1500 m.p. teren extravilan, lui Badarau Gheorghe

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Trifesti pe luna

sept 2015

Vizualizare

1

HCL39/10.09.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL40/10.09.2015 privind trecerea in proprietate privata a suprafetei de 650 m.p. teren aferent locuinlei lui PESTERAU V. GHEORGHE si PESTERAU M. ELENA

Vizualizeaza

3

HCL41/24.09.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

Nr. crt.

HCL Trifesti luna octombrie 2015

Vizualizare

1

HCL 42/29.10.2015 privind modificarea si completarea Acordului de parteneriat incheiat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 43/29.10.2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 44/29.10.2015 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare din Zona 2, Judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 45/29.10.2015 pentru modificarea Hotaririi Consiliului Local al comunei Trifesti, nr. 4 din 27.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si ai  cofinantarii proicctului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 46/29.10.2015 privind alegerea presedintelui  de sedinta

Vizualizeaza

6

HCL 47/29.10.2015 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Trifesti

Vizualizeaza

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

noiembrie 2015

Vizualizare

1

HCL 48/02.11.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 49/10.11.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

3

HCL 50/10.11.2015 privind concesionarea suprafefei de 985 m.p. teren, aferent constructiei lui COZMA GH. GHEORGHE

Vizualizeaza

4

HCL 51/12.11.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

Nr. crt.

HCL Trifesti luna decembrie 2015

Vizualizare

1

HCL 52/09.12.2015 privind contul de executie bugetara la 30.09.2015

Vizualizeaza

2

HCL 53/09.12.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Vizualizeaza

3

HCL 54/09.12.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

Vizualizeaza

4

HCL 55/09.12.2015 privind aprobarea "Regulamentului pentru desfasurarea activitatilor comerciale pe raza administrativ-teritoriala a comunei Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 56/09.12.2015 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 8 guests online