November 24, 2020, 6:15 pm
Home HCL Trifesti 2014

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TRIFESTI

PENTRU ANUL 2014

 

Nr.crt

 

HCL Trifesti  pentru luna

ianuarie2014

 

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2014 privind incetarea mandatului de consilier a d-lui Cojocea Gabriel

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2014 privind validarea mandatului de consilier a domnului Damian Marcel-Gheorghe

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2014 privind modificarea si completarea HCL Trifesti nr.28/19.12.2013 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Trifesti pe anul 2014

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2014 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2014 privind aprobarea programului de aprovizionare a populatiei comunei Trifesti cu produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare si razboi

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2014 privind privind aprobarea documentatiei tehnico - economice pentru realizarea obiectivului de investitie Alimentare cu energie electrica, Electrificare cartier locuinte sat Trifesti, comuna Trifesti si a ocuparii definitive a suprafetei de 14,4 m.p. teren si temporare a suprafetei de 200 m.p. teren proprietate publica a comunei in administrarea Consiliului local

Vizualizeaza

Nr.crt

 

HCL Trifesti  pentru luna

februarie 2014

 

Vizualizare

1

HCL 7/21.02.2014 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru investitia "Modernizare drum local in satul Trifesti, comuna Trifesti , judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 8/21.02.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

Nr.crt

 

HCL Trifesti  pentru luna

martie 2014

 

Vizualizare

1

HCL 9/06.03.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Vizualizeaza

2

HCL 10/06.03.2014 pentru completarea HCL nr4 din 31.01.2014 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti  pentru luna

aprilie 2014

Vizualizare

1

HCL 11/30.04.2014 privind concesionarea suprafetei de 170 m.p. teren aferent constructiei lui BUTNARESCU MIHAIL - CRISTIAN

Vizualizeaza

2

HCL 12/30.04.2014 privind concesionarea suprafetei de 170 m.p. teren, aferent constructiei lui Samoila Bogdan - Constantin

Vizualizeaza

3

HCL 13/30.04.2014 privind concesionarea suprafetei de 950 m.p. teren, aferent constructiei lui VULTUR CEZAR

Vizualizeaza

4

HCL 14/30.04.2014 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Trifesti, nr. 4 din 27.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor precum si a cofinantarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti luna

 iunie 2014

Vizualizare

1

HCL 15/05.06.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Vizualizeaza

2

HCL 16/27.06.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Vizualizeaza

3

HCL 17/27.06.2014 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Acordul de Parteneriat incheiat in vederea realizirii proiectului "Sistem de Management lntegrat al Degeurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 18/27.06.2014  privind aprobarea luarii in administrare a unui numar de 774 unitati de compostare individuala a deseurilor

Vizualizeaza

5

HCL 19/27.06.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti luna

 iulie 2014

Vizualizare

1

HCL 20/28.07.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Vizualizeaza

2

HCL 21/28.07.2014 privind atribuirea de nume unei strazi din comuna Trifesti ,

satul Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti luna

august 2014

Vizualizare

1

HCL 22/29.08.2014 privind incetarea mandatului de consilier al d-nei PODARU MIRELA

Vizualizeaza

2

HCL 23/29.08.2014 privind validarea mandatului de consilier al d-nei ANGHELIN VIOLETA

Vizualizeaza

3

HCL 24/29.08.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Vizualizeaza

4

HCL 25/29.08.2014 privind aprobarea asocierii Comunei Trifesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Roman Metropolitan"

Vizualizeaza

5

HCL 26/29.08.2014 privind aprobare PLANULUI URBANISTIC GENERAL, al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 27/29.08.2014 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Trifesti , judetul Neamt, pentru perioada 2014 - 2020

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti luna

sept 2014

Vizualizare

1

HCL 28/11.09.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti luna

oct 2014

Vizualizare

1

HCL 29/30.10.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Vizualizeaza

2

HCL 30/30.10.2014 privind modificarea si completarea Acordului de Parteneriat in vederea realizarii proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 31/30.10.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti luna

noiembrie 2014

Vizualizare

1

HCL 32/28.11.2014 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 33/28.11.2014 privind aprobarea PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE in comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti luna

decembrie 2014

Vizualizare

1

HCL 34/16.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor la nivelul Comunei Trifesti pe anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 35/16.12.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

Vizualizeaza

3

HCL 36/16.12.2014 privind aprobarea Actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare nr.4128 din 30.10.2006

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 2 guests online