January 20, 2021, 2:46 am
Home HCL TRifesti 2013

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TRIFESTI

PENTRU ANUL 2013

 

Nr.crt

 

HCL Trifesti  pentru luna

ian2013

 

Vizualizare

1

HCL 1/24.01.2013 pentru modificarea Anexei nr, 1 la Hotararea Consiliului local nr.25 din 08.11.2012 privind adoptarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

Vizualizeaza

2

HCL 2/24.01.2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.25 din 08.11.2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2013

Vizualizeaza

In luna februarie 2013 nu au fost sedinte de consiliu local.

Nr.crt

 

HCL Trifesti  pentru luna

martie 2013

 

Vizualizare

1

HCL 3/29.03.2013 privind aprobarea  bugetului  local  pe  anul  2013

Vizualizeaza

2

HCL 4/29.03.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru suprafata de 15310 mp teren arabil situate in extravilan in parcela “Lunca Sosea Dreapta”

Vizualizeaza

Nr.crt

 

HCL Trifesti  pentru luna

aprilie 2013

 

Vizualizare

1

HCL 5/30.04.2013 privind trecerea in proprietate privata a suprafetei de 998 m.p. teren aferent casei de locuit a lui LUNGU GHIORGHITA si LUNGU MARIA din comuna Trifesti, sat Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 6/30.04.2013  privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Trifesti pentru luna mai 2013

Vizualizare

1

HCL nr 07/30.05.2013 privind aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi apartinand Domeniului Public al comunei Trifesti, judelul Neamt

 

Vizualizeaza

2

HCL nr 08/30.05.2013 privind aprobarea proiectului " Sistem informatic pentru gestionarea activitatii si serviciilor de administratie publica la nivelul regiunii est din judetul Neamt " si a cheltuielilor legate de acesta

 

Vizualizeaza

3

HCL nr 09/30.05.2013 privind contul de executie bugetara pe anul 2012

 

Vizualizeaza

4

HCL nr 10/30.05.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

 

Vizualizeaza

Nr.crt

 

HCL Trifesti pentru luna

 iulie 2013

 

Vizualizare

1

HCL 13/30.07.2013 privind stabilirea garantiei pentru contractele de concesiune

 

Vizualizeaza

2

HCL 14/30.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Trifesti, judetul Neamt

 

Vizualizeaza

3

HCL 15/30.07.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta

 

Vizualizeaza

Nr.crt

 

HCL Trifesti pentru luna

septembrie 2013

 

Vizualizare

1

HCL 16/12.09.2013 privind aprobarea retelei scolare la nivelul comunei si a denumirii unitatilor de invatamant pentru anul scolar 2013 - 2014

 

Vizualizeaza

2

HCL 17/12.09.2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Trifesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale comuna Trifesti

Vizualizeaza

3

HCL 18/12.09.2013 privind incetarea mandatului de viceprimar a d-nei PODARU MIRELA

 

Vizualizeaza

4

HCL 19/12.09.2013 privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

Nr.crt

 

HCL Trifesti pentru luna

octombrie 2013

 

Vizualizare

1

HCL 20/31.10.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Vizualizeaza

2

HCL 21/31.10.2013  privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 22/31.10.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Trifesti nr.7 din 15.02.2011 privind aprobarea amplasamentelor punctelor de colectare in cadrul proiectului "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt"

 

Vizualizeaza

4

HCL 23/31.10.2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicalii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Trifesti

Vizualizeaza

Nr.crt

 

HCL Trifesti pentru luna

noiembrie 2013

 

Vizualizare

1

HCL 24/28.11.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

Vizualizeaza

2

HCL 25/28.11.2013 privind revocarea HCL nr. 12 din 17.03.2011

Vizualizeaza

3

HCL 26/28.11.2013 privind concesionarea supraferei de 915 m.p. teren, aferent constructiei lui DAMIAN MARCEL - GHEORGHE

 

Vizualizeaza

4

HCL 27/28.11.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 6 guests online