Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed
  • L - V 08:00 - 16:00

Adresa

Str. Principala,
Loc Trifești, Jud. Neamț

E-mail

trifesti@nt.e-adm.ro
Image

VA URĂM BUN VENIT PE SITE-UL

COMUNEI TRIFEȘTI

Sunt onorat să mă prezint astăzi in fața dumneavoastră în calitate de PRIMAR al comunei Trifești.

Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am și împreuna cu toata echipa mea voi depune toate eforturile pentru a aduce și implementa proiecte necesare și utile în toata comuna noastra.

Transparenţa actului administrativ şi implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor de interes major sunt coordonatele de bază ale activităţii mele iar ca primar vă asigur de disponibilitatea instituţiei pe care o reprezint de a fi oricând un partener de dialog cu locuitorii comunei.

Prin intermediul acestui site dorim sa oferim tuturor vizitatorilor informatii generale despre primaria, consiliul local si alte institutii locale din comuna Trifești precum si date despre istoria, economia, cultura si traditiile localitatii noastre.

Nu ezitați să ne contactați pentru întrebari, sugestii și comentarii privind informațiile prezentate pe site sau orice alt subiect de interes pentru dumneavoastra.

LUPU DAN-MARIAN

Primar

ACCES RAPID

SECTIUNE ANUNTURI SI COMUNICATE

Proiecte de hotarare in dezbatere publica

Proiecte de hotarare supuse dezbaterii publice  in conformitate cu Legea 52/2003

Anunt licitatie concesionare pasuni

Anunturi organizare licitatie concesionare pasuni
Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență, locul de referință pentru informarea și prevenirea populației în situații de urgență sau dezastru

ACCES RAPID

SECTIUNE E-GUVERNARE

Monitorul Local al comunei Trifesti

Monitorul Local al Comunei Trifesti

Plata online impozite si taxe

Plata online impozite si taxe locale - sectiune in lucru

Registratura online

Registratura online

Petitii si sesizari online

Petitii si sesizari online

Verificare solicitari online

Verificare solicitari online

Programari online

Programari online

Formulare electronice Asistenta sociala

Formulare electronice Asistenta sociala

Formulare electronice Taxe si impozite

Formulare electronice Taxe si impozite

Formulare electronice Registrul Agricol

Formulare electronice Registrul Agricol

Formulare electronice Urbanism

Formulare electronice Urbanism

Formulare electronice Relatii cu publicul

Formulare electronice Relatii cu publicul

Formulare electronice Solicitari generale

Formulare electronice Solicitari generale

ACCES RAPID

SECTIUNE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Cariera / Anunturi privind posturile scoase la concurs

Anunturi privind concursurile de promovare si posturile scoase la concurs

Consiliul Local Trifești

Informatii despre Consiliul Local al Comunei Trifești

Compartimentul de Asistenta Sociala

Prezentarea Compartimentului de  Asistenta Sociala Trifesti

Informatii conform L544

Legislatie, formular solicitare informatii publice, modalitati de contestare, rapoarte de implementare L544 etc

Lista AC si CU

Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire emise in anul 2021

Publicatii casatorie

Publicatiile de casatorie emise in anul 2021

Bugete si executii bugetare

Bugetul de venituri si cheltuieli si executiile bugetare

Achizitii publice

Programul anual al achzitiilor publice, anunturi achizitii publice

Strategia Nationala Anticoruptie

Plan de integritate al comunei Trifesti, judetul Neamt pentru 2016-2020

Oferte vanzare teren extravilan

Oferte vanzare teren extravilan pe anul 2020

Lista functii conform L153/2017

Lista functiilor publice publicate conform prevederi art. 33 (1) din legea nr.153/2017

Declaratii de avere si interese

Declaratiile de avere si interese a functionarilor publici si consilierilor locali

SCURTA PREZENTARE

COMUNA TRIFEȘTI

Scurt istoric

Biserica satului este pomenită în actul de danie al lui Alexandru cel Bun către Mănăstirea Bistriţa, la 1428 ("biserica Berea", numele boierului care stăpânea satul în secolul al XlV-lea), dar atestare e din 1400, august 4, când Alexandru cel Bun dăruieşte satul lui Berea "boierului Nicula, care a slujit sfinţi răposaţilor părinţi" (voievodul Roman). Este menţionat şi hotarul satului "de la care este la Ciungi, din câmp drept la Moldova, drum la altă movila capătul ţărânei (ţarnei), de acolo drept la pârâul Negru, apoi pe pârau in sus, până la podul lui Dragomir brănişterul (pădurar, căci branişte înseamna pădure bătrână şi rară sau moşie domnească), de la acest pod drept la movilă, la marginea de sus a dumbrăvii (pădure tânără), apoi la margine în râul Moldova, la vale până în dreptul movilei care este la Ciungi la margine". Acesta îi este hotarul şi data actului este "piatra de temelie a satului, care s-a numit şi Bereva, după numele unui pârâu.

O altă denumire purtată în timp este cea de Miculeşti (după un anume Mihai) şi astfel îl întâlnim în actul prin care, la 1432 noiembrie 2, Alexandru Iliaş voievod întăreşte lui Dumitru Buhuşi, logofăt, a treia stăpânire asupra proprietăţilor sale pe pârâul Negru, satul Miculeşti ce se numeşte Trifeşti şi părţile lui de cumpărătură din satul Româneşti (langa Brănişteni) cu iaz şi mori şi la 1461 august, Ştefan cel Mare întăreşte lui Ivu Solca satul Miculeşti (Trifeşti) pe pârâul Negru.
Pe lângă satul Trifeşti a fost şi satul Scorţeni, întărit lui Mihai Popşa la 1407 martie 8 şi la 1632 satul este întărit logofătului Petrasco Başotă, a patra parte din sat, cumpărată de la vistiernicul Şteful Şoldan.

 Prima apariţie a numelui “Trifeşti” este consemnată la 21 ianuarie 1588, într-un zapis de vânzare, când Grigore cumpără cu 75 de zloţi părţile de sat ale feciorului Stancăi din Roşiori. Apar ca martori Crimăţui şi Tolea din Trifeşti. Un document care vine în sprijinul acestei afirmaţii este cel prin care Alexandru Iliaş voievod întăreşte la 2 noiembrie 1632 boierului său Dumitru Buhuş logofăt al treilea „satul Niculeşti, ce se numeşte Trifeştii cu iaz şi cu mori la Pârâul Negru”.6 Dumitru Buhuş a murit la 1648, el fiind mare vistier în vremea lui Vasile Lupu.

Conform istoricului D. Ciurea, la 1675 satul Trifeşti făcea parte din ocolul cetăţii Târgu Neamţ.7 Este posibil, dacă avem în vedere că în ianuarie 1675 Dumitraşco Cantacuzino Vodă trimite o carte pârcălabilor de Neamţ, prin care îi informează că s-au plâns “oamenii din satele domniei mele Trifeşti pre voi zicând cum mergeţi cu gloata de descălecaţi acolo şi le faceţi multe cheltuiale şi asupriale şi e săraci de nu pot birui să plătească dabilele împărăteşti”

 Nu se ştie cât timp satul Trifeşti a făcut parte din ocolul cetăţii Târgului Neamţ, dar la 17 aprilie 1742 era proprietatea banului Aristarho, la fel la 12 aprilie 1751, Aristarho ajungând între timp vel spătar. Informaţii despre satul Trifeşti aflăm şi din documentele realizate în timpul domniei lui Matei Ghica Vodă. Domnitorul arăta la 5 septembrie 1754 că Aristarho Hrisosculeu vel vistiernic a cerut să se aleagă „driapte ocini şi moşii ce are di pre moşul dumisali răpousatul Duca Vodă bătrânul, anume satul Trifeşti, cu toate alte hotară ca sânt la ţinutul Neamţului, unde iaste aşăzăria dumisale.” 

Din recensămâmintele populaţiei realizate în anii 1772, 1773 şi 1774, satul Trifeşti, ţinutul Neamţ-Bistriţa, aflăm că moşia aparţinea banului Nicolae Ruset şi că existau 102 case12, aici având înţelesul de capi de familie.

 
Tot din documentele vremii, aflăm că la mijlocul sec. al XVIII-lea, moşia Trifeşti a fost cedată pe datorie lui Grigore al III-lea Alexandru Ghica, domn al Moldovei (1764 – 1767 şi 1774 – 1777).După uciderea acestuia, moşia Trifeşti a fost scoasă la mezat de către turci, iar la 6 februarie 1780 este cumpărată de Constantin Balş cu 14.550 lei14, acesta obţinând întăritura sultanului. Balş, noul stăpân al satului, devenit vel logofăt de Ţara de Jos, zideşte (1798) aici o biserică din piatră, în care se prăzmuieşte hramul Sfântului Ierarh Nicolae, fiind terminată la 15 august 1799. Tot el termină şi conacul început de Ghica lângă biserică, pe malul iazului. Din păcate ruinele conacului s-au păstrat până în 1973, planul acestei clădiri aflându-se la Arhivele Statului Piatra Neamţ.Constantin Balş a arendat moşia Trifeşti sărdarului Gheorghe Calinos, care renunţă la 18 februarie 1818 la contractul de arendă. Acesta revine asupra deciziei pentru că în 1821 tot el este arendaşul moşiei.
În 1820, pe asamblu, populaţia satului Trifeşti a crescut, ajungând la 274 capi de familie. Din documentele istoricului Teodor Codrescu, aflăm că logofătul Constantin Balş adunase o avere apreciabilă, pe care a împărţit-o copiilor săi, moşia Trifeşti revenindu-i fiului său, Costachi. Acesta era dator “a purta de grijă pentru biserica din Trifeşti.”

COMUNA ÎN CIFRE

0
ha suprafața totala
0
locuitori
0
de gospodarii
0
sate componente