April 25, 2017, 7:28 pm
Home HCL Trifesti 2017

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TRIFESTI

PENTRU ANUL 2017

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna ian2017

Vizualizare

1

HCL 1/12.01.2017 privind stabilirea unor drepturi acordate personalului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 2/12.01.2017 privind aprobarea inceperii procedurilor pentru proiectul Renovare, modernizare si dotare Camin cultural din satul Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 3/12.01.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1500 mp aflat in proprietatea privata a comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/12.01.2017 privind trecerea in proprietatea privata a suprafetei de 862 mp teren aferent casei de locuit a lui Tarniceriu Lucica din comuna Trifesti, sat Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 5/20.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "REABILITARE SCOALA PRIMARA COMUNA TRIFESTI- CORP A, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

6

HCL 6/20.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Reabilitare scoala primara comuna Trifesti - corp B, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 7/20.01.2017 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice a proiectului " Modernizare drumuri de interes local in comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 8/20.01.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local in comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL 9/20.01.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Infiintare sistem de alimentare cu apa, in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judelul Neamt si Infiintare sistem de canalizare ape uzate in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judelul Neamt"

Vizualizeaza

10

HCL 10/20.01.2017 privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitie "Infiintare sistem de alimentare cu apa, in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judelul Neamt si Infiintare sistem de canalizare ape uzate in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judelul Neamt"

Vizualizeaza

11

HCL 11/20.01.2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui imobil situat in intravilanul comunei Trifesti, sat Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

feb2017

Vizualizare

1

HCL 12/02.02.2017  privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 13/02.02.2017  privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 14/02.02.2017  privind concesionarea  directa a cladirii pentru firma SC IRY HORIA MEDICA SRL

Vizualizeaza

4

HCL 15/02.02.2017 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru vanzare prin licitatie publica a unui imobil proprietate privata a comunei

Vizualizeaza

5

HCL 16/02.02.2017  privind atribuirea contractului de concesiune prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3,1 ha , situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt , pe pasunea situata in puntul numit "Moldova Seaca"

Vizualizeaza

6

HCL 17/02.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati reprezentand valoarea rest de executat a obiectivului de investitie "Modernizare drumuri comunale DC 91, DC 92, DC 93 in comuna Trifesti, sat Miron Costin"

Vizualizeaza