August 19, 2017, 11:24 pm
Home HCL Trifesti 2017

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL TRIFESTI

PENTRU ANUL 2017

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna ian2017

Vizualizare

1

HCL 1/12.01.2017 privind stabilirea unor drepturi acordate personalului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 2/12.01.2017 privind aprobarea inceperii procedurilor pentru proiectul Renovare, modernizare si dotare Camin cultural din satul Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 3/12.01.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1500 mp aflat in proprietatea privata a comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 4/12.01.2017 privind trecerea in proprietatea privata a suprafetei de 862 mp teren aferent casei de locuit a lui Tarniceriu Lucica din comuna Trifesti, sat Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 5/20.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "REABILITARE SCOALA PRIMARA COMUNA TRIFESTI- CORP A, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

6

HCL 6/20.01.2017 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Reabilitare scoala primara comuna Trifesti - corp B, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 7/20.01.2017 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice a proiectului " Modernizare drumuri de interes local in comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 8/20.01.2017 privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local in comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

9

HCL 9/20.01.2017 privind aprobarea realizarii investitiei "Infiintare sistem de alimentare cu apa, in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judelul Neamt si Infiintare sistem de canalizare ape uzate in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judelul Neamt"

Vizualizeaza

10

HCL 10/20.01.2017 privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitie "Infiintare sistem de alimentare cu apa, in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judelul Neamt si Infiintare sistem de canalizare ape uzate in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judelul Neamt"

Vizualizeaza

11

HCL 11/20.01.2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui imobil situat in intravilanul comunei Trifesti, sat Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza


Nr. crt.

HCL Trifesti luna

feb2017

Vizualizare

1

HCL 12/02.02.2017  privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

2

HCL 13/02.02.2017  privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri comunale in comuna Trifesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL 14/02.02.2017  privind concesionarea  directa a cladirii pentru firma SC IRY HORIA MEDICA SRL

Vizualizeaza

4

HCL 15/02.02.2017 privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru vanzare prin licitatie publica a unui imobil proprietate privata a comunei

Vizualizeaza

5

HCL 16/02.02.2017  privind atribuirea contractului de concesiune prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3,1 ha , situat in extravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti, judetul Neamt , pe pasunea situata in puntul numit "Moldova Seaca"

Vizualizeaza

6

HCL 17/02.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati reprezentand valoarea rest de executat a obiectivului de investitie "Modernizare drumuri comunale DC 91, DC 92, DC 93 in comuna Trifesti, sat Miron Costin"

Vizualizeaza

 

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

martie2017

Vizualizare

1

HCL 18/09.03.2017 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Trifesti,judetul Neamt insusitprin Hotararea de Consiliu Local nr. 25 din 18.08.1999 si atestat prin Hotararea de Guvern nr. 1356/2001 - Anexa 68

Vizualizeaza

2

HCL 19/09.03.2017 privind aprobarea restrictiei de tonaj pe drumurile comunale din comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 20/09.03.2017 privind aprobarea tarifului de preluare a deseurilor de SC ROSSAL  SRL ROMAN

Vizualizeaza

4

HCL 21/09.03.2017 privind rezilierea contractului de dare in administrare a pasunii comunale Trifesti

Vizualizeaza

5

HCL 22/09.03.2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 23/09.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

7

HCL 24/16.03.2017 privind revocarea unor articole din HCL nr. 65 din 15.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

Vizualizeaza

8

HCL 25/16.03.2017 privind contul de executie bugetara la 31.12.2016

Vizualizeaza

9

HCL 26/16.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017

Vizualizeaza

10

HCL 27/16.03.2017 privind inchirierea unor suprafete de teren pentru SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A.

Vizualizeaza

11

HCL 28/16.03.2017 privind inscrierea in domeniul public a unor suprafete de teren

Vizualizeaza

12

HCL 29/16.03.2017 privind incheierea unor contracte de prestari servicii

Vizualizeaza

Nr. crt.

HCL Trifesti luna

aprilie 2017

Vizualizare

1

HCL 30/06.04.2017 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale in comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 31/06.04.2017 privind trecerea in proprietate privata a suprafetei de 963 m.p. teren aferent casei de locuit a lui ANTOCHI IAMANDI si ANTOCHI ELENA din comuna Trifesti, sat Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 32/06.04.2017 privind inscrierea in domeniul public a unei suprafele de teren

Vizualizeaza

4

HCL 33/06.04.2017 privind concesionare prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1500 mp, situat in intravilanul satului Trifesti, comuna Trifesti judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 34/06.04.2017 privind aprobarea demolarii cladirii fostului conac din satul Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 35/06.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare, administrare si exploatare a pasunii comunale in anul 2017

Vizualizeaza

Nr. crt.

HCL Trifesti luna mai

2017

Vizualizare

1

HCL 36/03.05.2017 privind aprobarea implementarii proiectului "RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SAT TRIFESTI, COMUNA TRIFESTI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

2

HCL 37/03.05.2017 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Trifesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 38/03.05.2017 privind stabilirea unei taxe speciale de protectie civila

Vizualizeaza

4

HCL 39/03.05.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Trifesti, judetul Neamt, pentru anul 2017

Vizualizeaza

5

HCL 40/03.05.2017 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului - teren inscris in C.F. nr. 52202 Trifesti cu nr. cadastral 52202

Vizualizeaza

Nr. crt.

HCL Trifesti luna iunie 2017

Vizualizare

1

HCL 41/22.06.2017 privind modificarea si completarea unor articole din HCL nr.26 din 16.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017

Vizualizeaza

2

HCL 42/22.06.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 43/22.06.2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui imobil situat in intravilanul comunei Trifesti, sat Miron Costin, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 44/22.06.2017 privind modificarea si completarea unor articole din HCL nr.35 din 06.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare, administrare si exploatare a pasunii comunale in anul 2017

Vizualizeaza

5

HCL 45/22.06.2017 privind concesionarea suprafetei de 806 mp teren aferent constructiei lui Chelaru Vasile

Vizualizeaza

6

HCL 46/22.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza